Skoči na vsebino
header1

Vse od svojih začetkov se ukvarjamo z obdelavo kovin na CNC obdelovalnih strojih

JUNC CNC
obdelava kovin d.o.o.

header4

Vse od svojih začetkov se ukvarjamo z obdelavo kovin na CNC obdelovalnih strojih

JUNC CNC
obdelava kovin d.o.o.

header5

Vse od svojih začetkov se ukvarjamo z obdelavo kovin na CNC obdelovalnih strojih

JUNC CNC
obdelava kovin d.o.o.

header3

Vse od svojih začetkov se ukvarjamo z obdelavo kovin na CNC obdelovalnih strojih

JUNC CNC
obdelava kovin d.o.o.

header6

Vse od svojih začetkov se ukvarjamo z obdelavo kovin na CNC obdelovalnih strojih

JUNC CNC
obdelava kovin d.o.o.

header2

Vse od svojih začetkov se ukvarjamo z obdelavo kovin na CNC obdelovalnih strojih

JUNC CNC
obdelava kovin d.o.o.

Projekt SFE JUNC CNC

Naziv projekta: SFE JUNC CNC

Obdobje izvajanja projekta: 9.7.2022 – 31.10.2023

Finančna podpora: Naložbo sofinancira Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Projekt je bil izbran v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021).

Višina sofinanciranja: 26.453,94 EUR.

Opis projekta:

Projekt SFE JUNC CNC predstavlja projekt nakupa in vgradnje naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije velikosti 179,99 kWp na streho proizvodnega objekta.

Projekt SFE JUNC CNC bo zagotovil prihranek stroškov električne energije in povečal energetsko neodvisnost podjetja ter z dolgo življenjsko dobo omogočal dolgoročno stroškovno stabilnost podjetja na tem področju. Osrednjega pomena je pridobivanje energije iz obnovljivih naravnih virov in posledično skrb za ohranjanje čistega okolja.

www.eu-skladi.si

Aktualno: