Skoči na vsebino
header1

Vse od svojih začetkov se ukvarjamo z obdelavo kovin na CNC obdelovalnih strojih

JUNC CNC
obdelava kovin d.o.o.

header4

Vse od svojih začetkov se ukvarjamo z obdelavo kovin na CNC obdelovalnih strojih

JUNC CNC
obdelava kovin d.o.o.

header5

Vse od svojih začetkov se ukvarjamo z obdelavo kovin na CNC obdelovalnih strojih

JUNC CNC
obdelava kovin d.o.o.

header3

Vse od svojih začetkov se ukvarjamo z obdelavo kovin na CNC obdelovalnih strojih

JUNC CNC
obdelava kovin d.o.o.

header6

Vse od svojih začetkov se ukvarjamo z obdelavo kovin na CNC obdelovalnih strojih

JUNC CNC
obdelava kovin d.o.o.

header2

Vse od svojih začetkov se ukvarjamo z obdelavo kovin na CNC obdelovalnih strojih

JUNC CNC
obdelava kovin d.o.o.

MGRT - Projekt
Ponovni zagon proizvodnje

V podjetju smo uspešno zaključili projekt Poslovanje podjetja v obdobju od 13. 3. 2020 do 31.12.2020 – ponovni Zagon proizvodnje do polnega delovanja podjetja, za katerega so bila za obdobje trajanja projekta odobrena sredstva v okviru Javnega razpisa za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID-19 v višini 200.000,00 EUR.

Javni razpis za izbor operacij se je izvajal v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

Predmet razpisa je zagotavljanje finančne podpore za upravičene stroške iz naslova javnega razpisa za ponovni zagon poslovanja podjetij. Podpira se ponovni zagon podjetja in polno delovanje podjetij na način, da se podjetju zagotovijo sredstva za delovanje v obliki nepovratne pomoči, za investicije, zunanje storitve ter plače, z namenom ponovnega začetka rednega poslovanja.

S sredstvi, pridobljenimi na javnem razpisu, smo v podjetju (so)financirali stroške plač ter investicije v osnovna sredstva. Skupna predvidena vrednost projekta je znašala 218.700,00 EUR, vrednost sofinanciranja pa 200.000,00 EUR.

Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije (v deležu 30%) in Evropske unije (v deležu 70%) iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Aktualno: